Atkritumu apsaimniekošanas atļauja
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Atļauja nepieciešama, lai noteiktu un kontrolētu atkritumu apsaimniekošanas kārtību un aizsargātu cilvēku veselību un vidi. VVD izsniedz Atkritumu apsaimniekotājam atļaujas:
• Atkritumu savākšanai;
• Atkritumu savākšanai un pārvadāšanai;
• Atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai;
• Atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai;
• Atkritumu uzglabāšanai;
• Atkritumu pārvadāšanai;
• Slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un tajā esošo atkritumu pāršķirošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu vai e-pastu (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu) iesniedzot iesniegumu attiecīgajā Valsts vides dienesta Reģionālajā vides pārvaldē

Lai saņemtu atļauju atkritumu savākšanai vai atkritumu savākšanai un pārvadāšanai, atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai, atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai, atkritumu uzglabāšanai jāiesniedz iesniegums (saskaņā ar 2011.gada 13.septembra MK noteikumu Nr.703 4.punktu).

Lai saņemtu atļauju atkritumu pārvadāšanai jāiesniedz iesniegums saskaņā ar 2011.gada 13.septembra MK noteikumu Nr.703 4. un 5.punktu, bet ja paredzēts pārvadāt bīstamos atkritumus, papildus iesniegumam pievieno informāciju kas minēta šo noteikumu  6.punktā.

Iesniedzams dokuments: iesnieguma veidlapa atkritumu apsaimniekošanas atļaujas saņemšanai saskaņā ar 2011.gada 13.septembra MK noteikumu Nr.703 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums: Atkritumu atļaujas iesniegums
Klātiene
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Saņemot klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvara.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde
Parādīt visus...