Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšana un reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas un reģistrēšanas mērķis ir nodrošināt drošu jonizējošā starojuma avotu izmantošanu, aizsargāt cilvēkus un vidi no iespējamās kaitīgās jonizējošā starojuma ietekmes, kā arī nodrošināt sabiedrībai maksimālo labumu no jonizējošā starojuma avotu izmantošanas
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu; pretējā gadījumā iesniegums tiks uzskatīts tikai kā informatīvs materiāls un būs nepieciešams parakstīts iesniegums papīra formātā). ). Jāiesniedz iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem, kuri noteikti Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 752 “Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem". Iesniegumā jānorāda pasta adrese vai e-pasta adrese, uz kuru vēlas saņemt licenci vai reģistrācijas apliecību. Licenci vai reģistrācijas apliecību izsniedz 1 mēneša laikā. Ja ir nepieciešams veikt pārbaudes attiecīgajā objektā, tad licences vai reģistrācijas apliecības izsniegšanas termiņu nepieciešamības gadījumā var pagarināt, par to rakstiski informējot iesniedzēju.

Saistītās nozares:
Latvijas Radiologu Asociācija
Latvijas Zobārstu asociācija
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084306
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084306
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sagatavotā licence vai reģistrācijas apliecība tiek nosūtīta pa pastu uz iesniegumā norādīto juridisko adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi vai arī elektroniski parakstītais dokuments tiek nosūtīts uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084306
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084306
Fakss:
Cita kontaktinformācija: