Licence tādu produktu tirdzniecībai, kuru sastāvā ir paaugstināts organisko šķīdinātāju saturs
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Atļauja ir nepieciešama, lai ierobežotu gaistošo organisko savienojumu emisijas vidē, nodrošinātu atbilstošu marķējumu un nenodarītu būtisku kaitējumu videi
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vvd.gov.lv
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts vides dienesta reģionalajā vides parvaldē un iesniedz dokumentus
E-pakalpojums
• Klients iesniedz iesniegumu, izmantojot Valsts vides dienesta informācijas sistēmu “TULPE”.
Ķīsmisko produktu un vielu uzraudzība veic Veselības inspekcija Biedrība Latvijas antīko automobiļu klubs izsniedz apliecinājumu par transportlīdzekļa statusa atbilstību antīkā transportlīdzekļa statusam
Ja licence nepieciešama produktu iegādei, lai restaurētu, atjaunotu vai uzturētu kultūras pieminekli, iesniegumam pievieno Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izsniegtu apliecinājumu par attiecīgā objekta atbilstību kultūras pieminekļa statusam.

Pakalpojums ir bezmaksas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pasts
• Klientam nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts vides dienesta reģionalajā vides parvaldē un saņem licenci

Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, bet ja personai uzņēmumā nav paraksta tiecības, tad jāuzrāda pilnvara atļaujas saņemšanai.

Pakalpojums ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija: