Dabas resursu lietošanas atļauja
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Dabas resursu lietošanas atļauja nepieciešama, lai likumīgi saimnieciskajā darbībā izmantotu dabas resursus ievērojot likumdošanā noteiktās prasības nenodarot kaitējumu dabas resursiem un videi
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, pretējā gadījumā iesniegums tiks uzskatīts tikai kā informatīvs materiāls un būs nepieciešams parakstīts iesniegums papīra formātā).
Jānosūta iesniegums attiecīgajai Valsts vides dienesta Reģionālajai vides pārvaldei. Pēc attiecīgā VVD RVP pieprasījuma, operatoram jāiesniedz nepieciešamā papildinformācija.
Iesniegumā norāda:
1.1.juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs;
1.2.paredzētais saimnieciskajā darbībā izmantojamais dabas resursu veids (atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 1. pielikumam);
1.3.paredzētais saimnieciskajā darbībā izmantojamais dabas resursu apjoms;
1.4.dabas resursu atrašanās vieta un saimnieciskā darbība, kurā ir iegūti dabas resursi (atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 12. panta otrajai daļai).
Iesniegumam pievieno:
2.1.zemes īpašumtiesības vai lietošanas tiesības apliecinošus dokumentus, kas pamato tiesības realizēt dabas resursus;
2.2.dokumentus, kuros noteikts saimnieciskajā darbībā iesaistīto dabas resursu veids un faktiskais apjoms;
2.3.teritorijas karti (mērogā 1:10000 vai lielākā), kurā norādīta dabas resursu atrašanās vieta.
Izsniegtās dabas resursu lietošanas atļaujas pieejamas Valsts vides dienesta mājas lapā Dabas resursu lietošanas atļaujas
Latvijas uzņēmēju apvienība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvara atļaujas saņemšanai
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...