Pārtikas robežkontrole, ievedot preces Eiropas Savienībā no trešajām valstīm

 • Nosaukums: Pārtikas robežkontrole, ievedot preces Eiropas Savienībā no trešajām valstīm
 • Īss apraksts: E-pakalpojuma ietvaros persona iesniedz PVD iepriekšējo paziņojumu robežkontrolei par gaidāmo kravu, ievedot preces Eiropas Savienībā no trešajām valstīm. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Pārtikas un veterināra­is dienests
 • Īss nosaukums: EP78
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
  1. Izveidots pieteikuma melnraksts (sagatave)
  2. Pieprasīts pieteikumu saraksts
  3. Pieprasīts pieteikumu pārskats
  4. Pieteikums iesniegts PVD
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP78-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju