Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana

 • Nosaukums: Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana
 • Īss apraksts: Šī pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja pieprasīt laulības apliecību vai izziņu par laulības fakta reģistrāciju un saņemt to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Pakalpojuma ietvaros saņemtā pieprasījuma izpildi nodrošina Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Tieslietu ministrija
 • Īss nosaukums: EP14
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Pieturpunkti:
  1. Atteikta izsniegšana
  2. Atbilde izsniegta
  3. Pieņemts apstrādei
  4. Dokuments tiek sagatavots
  5. Jāveic apmaksa
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP14-V1-2
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA