Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

 • Nosaukums: Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana
 • Īss apraksts: Šī pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam elektroniski pieprasīt atkārtotu miršanas apliecību vai izziņu par miršanas reģistrāciju un saņemt to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Tieslietu ministrija
 • Īss nosaukums: EP13
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
  1. Atteikta izsniegšana
  2. Atbilde izsniegta
  3. Pieņemts apstrādei
  4. Dokuments tiek sagatavots
  5. Jāveic apmaksa
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP13-V1-2
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA