Kur paziņot, ja šaubas par veselības aprūpes kvalitāti, zāļu izplatīšanas kārtību u. c.

Ikviena persona (gan fiziska, gan juridiska), kam radušās šaubas vai jautājumi, kas skar veselības aprūpes, sabiedrības veselības, vides veselības, kosmētikas, ķīmijas vai zāļu izplatīšanas kārtību, var iesniegt iesniegumu Veselības inspekcijai.

Iesniegumu iesniegšanas veidi

Iesniegumus var iesniegt personīgi, nosūtot pa pastu vai portālā www.latvija.lv izvēloties e-pakalpojumu „Iesniegums Veselības inspekcijai”. Ikviena persona var iesniegt iesniegumu, ja nepieciešams pielikumā pievienojot ar iesnieguma tēmu saistītus dokumentus, Veselības inspekcijai par:
  • darbnespējas lapas izsniegšanas pamatotību;
  • ķīmiskajām vielām/maisījumiem un kosmētikas līdzekļu sastāvu;
  • sabiedrības veselības jautājumiem;
  • vides veselības jautājumiem;
  • zāļu izplatīšanas kārtību;
  • vai arī iesniegt iesniegumu brīvā formā.
Ja izvēlies iesniegumu iesniegt izmantojot e-pakalpojumu, tad iesniegumā jānorāda prasītā pamatinformācija par sevi un jāizvēlas atbildes saņemšanas veids - elektroniski portālā, uz norādīto adresi, uz norādīto e-pastu, Veselības inspekcijā vai arī jānorāda, ka atbilde nav nepieciešama.
Vairāk par iesniegumu iesniegšanai nepieciešamajiem dokumentiem un iesniegumu izskatīšanas kārtību lasi Veselības inspekcijas mājaslapā.

Ja saskaries ar nepatiesu informāciju

Ja e-pakalpojumā „Mani valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi” [e-pakalpojums īslaicīgi nav pieejams!] esi saskāries, ka Tev ir sniegts veselības aprūpes pakalpojumus, kuru Tu patiesībā neesi saņēmis, tad izmanto e-pakalpojumu „Iesniegums Veselības inspekcijai” un informē par to Veselības inspekciju, kas ir šīs jomas uzraugošā iestāde.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA