Kā nokārtot ar invaliditāti saistītās formalitātes

Lai nokārtotu invaliditāti, cilvēkiem vispirms ir jādodas pie sava ģimenes/ārstējoša ārsta, kurš, ņemot vērā medicīniskās izmeklēšanas un ārstēšanas rezultātus, izlems par cilvēka nosūtīšanu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nodaļu (VDEAVK) invaliditātes ekspertīzes veikšanai. Invaliditātes ekspertīzes laikā tiek lemts vai cilvēkam noteikt invaliditāti.
Pamats invaliditātes ekspertīzei ir personas vai tās likumiskā pārstāvja iesniegums un ģimenes/ārstējošā ārsta izsniegts "Nosūtījums uz VDEAVK".
Par invaliditātes noteikšanas datumu tiek atzīta diena, kad pieņemts iesniegums par invaliditātes noteikšanu, bet invaliditātes termiņš beidzas tajā datumā, līdz kuram noteikta invaliditāte.

Iesnieguma iesniegšana

Portālā www.latvija.lv jāizvēlas e-pakalpojums „Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu”, kas dod iespēju personām, kuras tiek nosūtītas uz invaliditātes vai prognozējamās invaliditātes ekspertīzi, iesniegt iesniegumu VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu. Šajā pakalpojumā kopā ar iesniegumu ir iespējams pievienot arī skanētus medicīnas izmeklēšanas rezultātus, pievienot rentgena izmeklējumus, ģimenes ārsta izsniegtu nosūtījumu* utt.

*Arī personas ģimenes ārsts, kas reģistrēts Nacionālā veselības dienesta uzturētajā ģimenes ārstu reģistrā, izmantojot e-pakalpojumu „Ģimenes ārsta pacienta nosūtījums uz VDEĀVK” var iesniegt sava pacienta nosūtījumu invaliditātes ekspertīzes veikšanai VDEĀVK.

Personas dati

E-pakalpojums „Mani dati VDEĀVK” paredzēts personām, kurām ir spēkā esoši invaliditātes ekspertīzes lēmumi, atzinumi vai ieteikumi vai kuras ir iesniegušas iesniegumu VDEĀVK invaliditātes ekspertīzes veikšanai, vai iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai, par sevi VDEĀVK Invaliditātes informatīvajā sistēmā uzkrātās informācijas noskaidrošanai. VDEĀVK Invaliditātes informatīvajā sistēmā ir uzkrāti dati par personu invaliditātes statusu sākot ar 1998.gadu.

Ja vēlies ekspertīzes lēmumu apstrīdēt

Izmanto e-pakalpojumu „Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai”. E-pakalpojums nodrošina iespēju personām, kurām ir spēkā esoši invaliditātes ekspertīzes lēmumi, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas tiešsaistē iesniegt VDEĀVK iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai
Lasi vairāk Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas tīmekļa vietnē.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA