Kā reģistrēties par tūrisma aģentu vai tūrisma operatoru

Ja komersants ir izlēmis uzsākt savu darbību kā tūrisma aģents vai tūrisma operators, tam ir nepieciešams reģistrēties Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē. Kā arī potenciālajiem ceļotājiem ir iespēja elektroniski pārliecināties vai izvēlētais tūrisma aģents vai tūrisma operators tajā ir reģistrēts.

Reģistrēšanās forma

Lai komersants elektroniski varētu reģistrēties Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē (TATO) ir nepieciešams elektroniskā formātā aizpildīt Ekonomikas ministrijas mājaslapā pieejamo reģistrācijas iesnieguma formu. Reģistrēšanās datubāzē ir bezmaksas. Tā ir vienreizēja reģistrēšanās, tādēļ pārreģistrācija nav nepieciešama.

Ja pieteikumu iesniedz elektroniski

Aizpildīto iesnieguma formu komersantam jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz elektronisko pasta adresi: pasts@em.gov.lv.

Atbildes sniegšana

Pēc iesnieguma saņemšanas, iesniedzējam tiek nosūtīts paziņojums par iesnieguma saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras tas tika nosūtīts.Ekonomikas ministrija 10 darbadienu laikā nodrošina komersanta reģistrāciju datubāzē, piešķirot numuru, un ar rakstisku lēmumu par to paziņo iesniedzējam, nosūtot lēmumu pa pastu uz komersanta juridisko adresi.

Iemaksātās naudas drošības garantija

Ja komersants ir tūrisma operators, tad viņš 10 darbdienu laikā pēc reģistrēšanās datubāzē, Ekonomikas ministrijai iesnieguma veidā iesniedz informāciju par klienta nodrošināto iemaksātās naudas drošības garantiju – izsniedzēju, summu un termiņu, noformējot to elektroniski, parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz elektronisko pasta adresi: pasts@em.gov.lv.

Informē par izmaiņām

Ja ziņās par komersantu, kas iekļautas datubāzē, notiek kādas izmaiņas, komersants 10 dienu laikā no izmaiņu rašanās brīža iesnieguma veidā informē Ekonomikas ministriju, noformējot to elektroniski, parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz elektronisko pasta adresi: pasts@em.gov.lv.

Pārliecinies par veiksmīgu reģistrāciju

Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzi var izmantot arī potenciālie ceļotāji, lai varētu pārliecināties vai tūrisma komersants ir reģistrējis savu darbību kā tūrisma aģents vai tūrisma operators, kā arī, vai izvēlētais tūrisma operators ir nodrošinājis klientu iemaksātās naudas drošības garantiju.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA