Kā reģistrēt nodokļu maksātāju un tā struktūrvienību

 

Informācija atjaunota 24.10.2018.

Ja Tu ražo un pārdod kādu preci vai sniedz pakalpojumu un par to saņem atlīdzību, tā ir uzskatāma par saimniecisko darbību, kas ir jāreģistrē. Ne vienmēr ir nepieciešams dibināt uzņēmumu. Virknē gadījumu būs pietiekami piereģistrēties tikai Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Kam?

Būs pietiekami reģistrēties tikai Valsts ieņēmumu dienestā:
 1. fiziskām personām*:
  • kuras gūst ienākumus, pamatojoties uz darba tiesiskajām attiecībām, un kuras neveic saimniecisko darbību;
  • kuras veic saimniecisko darbību;
  • darba devējiem, pašnodarbinātajiem (individuālā darba veicējiem, prakses ārstiem, prakses farmaceitiem, prakses veterinārārstiem, zemnieka un zvejnieka saimniecības īpašniekam) u.c., kas minētas likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”;
 2. šādām juridiskām personām un citām personām:
  • no budžeta finansētām institūcijām;
  • ārvalstu diplomātiskām un konsulārām pārstāvniecībām;
  • zvērinātu advokātu birojiem;
  • zvērinātu notāru prakses vietām;
  • nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgām pārstāvniecībām;
 3. nodokļu maksātāju struktūrvienībām.

*Gadījumā, ja fiziskās personas saimnieciskās darbības gada apgrozījums pārsniedz 284 600 euro  vai arī gada apgrozījums no fiziskās personas veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 28 500 euro un minētā persona savas saimnieciskās darbības veikšanai vienlaikus nodarbina vairāk nekā 5 darbiniekus, tad, saskaņā ar Komerclikumu, tai ir jāreģistrējas Uzņēmumu reģistrāindividuālajam komersantam.

Nodokļu maksātājiem VID jāreģistrējas Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumos Nr. 537 „Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” noteiktajos termiņos.

Aizpildi pieteikumu

Persona, kas, uzsākot saimniecisko darbību, reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, aizpilda pieteikumu reģistrācijai Nodokļu maksātāju reģistrā (Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumu Nr.537„Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 1. pielikums). Struktūrvienības reģistrācijai aizpilda Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumu Nr.537 „Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 3. pielikumu.

Ja plāno dokumentus iesniegt elektroniski

Lai paredzētos reģistrācijas dokumentus (skatīties noteikumos atkarībā no saimnieciskās darbības veida) VID varētu iesniegt elektroniski, šos dokumentus sagatavo kā skenētus dokumentus.
Ja dokumentus iesniedz pilnvarota persona, ir jāsagatavo arī pilnvara. Pilnvaru ar elektronisko parakstu paraksta pilnvaras izdevējs un ir atbildīgs par tā sniegto ziņu patiesumu.

Nosūtīšanas veidi

Saimniecisko darbību iespējams reģistrēt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, izvēloties dokumentu grupu “Nodokļu maksātāja pamatdarbības veida un reģistrācijas datu izmaiņu veidlapas”/ “Nodokļu maksātāja (fiziskās personas) reģistrācijas dati”, un aizpildot EDS vidē pieteikumu atbilstoši izvēlētam reģistrēšanās veidam.

Ja dokumentus reģistrācijai sūta elektroniski, neizmantojot EDS, tad persona (vai pilnvarotā persona) paraksta pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu, pievieno reģistrācijas dokumentus (skenētus) un pilnvarojumu (ja nepieciešams) un nosūta uz VID oficiālo e-pasta adresi vid@vid.gov.lv

 

Struktūrvienības reģistrācijai EDS izvēlas dokumentu grupu „Citi”, dokumentu veids „Informācija VID klientu apkalpošanas centriem”, un pievieno sagatavotu pielikumu Nr.3. 

Par to, kas ir struktūrvienība un kādi dokumenti iesniedzami to reģistrējot, plašāk var lasīt VID mājas lapā.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA