Kā pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusam

 

Informācija atjaunota 29.10.2018.

Ja individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējs vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuri atbilst Mikrouzņēmumu nodokļu likumā noteiktajiem kritērijiem, vēlas pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, der zināt, ka to ir iespējams veikt arī elektroniski.

Pieteikšanās vienlaicīgi ar komercdarbības reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā:

Individuālajam komersantam, individuālajam uzņēmumam, zemnieka vai zvejnieka saimniecībai, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  elektroniska reģistrācija iespējama, iesniedzot pieteikumu Uzņēmumu reģistram izmantojot e-pakalpojumu „Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros” portālā www.latvija.lv vai arī nosūtot dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, uz Uzņēmumu reģistra oficiālo e-pasta adresi.

Lai pieteiktos par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, personai pieteikumā jāizdara atzīme , ka tā vēlas kļūt pat mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju, apliecinot atbilstību Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, t.i.,  ka pārskata gadā, kas atbilst mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas periodam:

  1. paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus un darbinieki tiks informēti saskaņā ar šā likuma 3. panta prasībām; 
  2. paredzamais apgrozījums būs līdz 40 000 eiro; 
  3. mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli. 

 

 

Pieteikšanās vienlaicīgi ar fiziskās personas, kā saimnieciskās darbības veicēja, reģistrāciju VID:

 

Fiziskā persona, kas, uzsākot saimniecisko darbību, reģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējs un izvēlas būt mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, vienlaikus ar reģistrācijas pieteikumu (Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumu Nr. 537Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 1.pielikums) iesniedz pieteikumu mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, kurā norāda ka pārskata gadā, kas atbilst mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas periodam:

  1. paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus un darbinieki tiks informēti saskaņā ar šā likuma 3. panta prasībām; 
  2. paredzamais apgrozījums būs līdz 40 000 eiro; 
  3. mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli. 

 

Pieteikumu mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai VID var iesniegt:

                elektroniski:

 VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļa – Sagatavot dokumentu – No veidlapas – Mikrouzņēmumu nodokļa dokumenti – Iesniegums mikrouzņēmumu statusa iegūšanai vai dokumentu grupā – Citi – Informācija VID,

 VID e-pasta adresē vid@vid.gov.lv izmantojot drošu elektronisko parakstu,

                klātienē jebkurā VID Klientu apkalpošanas vietā. Pieteikuma iesniedzējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), kā arī pilnvara, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona.

                pa pastu (Talejas iela 1, Rīga, LV-1978).

 

Pieteikšanās, ja individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai VID reģistrēts saimnieciskā darbības veicējs  vēlas mainīt esošo nodokļa maksāšanas režīmu uz MUN:

Pieteikumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu ar nākamā taksācijas perioda 1. janvāri jāiesniedz VID līdz pirmstaksācijas gada 15. decembrim. Pieteikumu sagatavo brīvā formā, kurā apstiprina Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4. panta ceturtajā daļā norādīto informāciju, t.i., apstiprina atbilstību Mikrouzņēmumu nodokļu likuma 1. panta 1. punkta „a” apakšpunktā (ja mikrouzņēmums ir SIA) un 2. pantā noteiktajiem kritērijiem, kā arī 4.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem attiecībā uz nākamo taksācijas periodu.

Pieteikumu mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai VID var iesniegt:

                 elektroniski:

 

VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā sadaļa – Sagatavot dokumentu – No veidlapas – Mikrouzņēmumu nodokļa dokumenti – Iesniegums mikrouzņēmumu statusa iegūšanai vai dokumentu grupā – Citi – Informācija VID,

VID e-pasta adresē vid@vid.gov.lv izmantojot drošu elektronisko parakstu,

                klātienē jebkurā VID Klientu apkalpošanas vietā. Pieteikuma iesniedzējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), kā arī pilnvara, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona.

                pa pastu (Talejas iela 1, Rīga, LV-1978).

 

 

Pieteikšanās, ja komercdarbība jau ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā:

Pieteikumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu ar nākamā taksācijas perioda 1. janvāri jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā līdz pirmstaksācijas gada 15. decembrim. Pieteikumu sagatavo brīvā formā, kurā apstiprina Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4. panta ceturtajā daļā norādīto informāciju, t.i., apstiprina atbilstību Mikrouzņēmumu nodokļu likuma 1. panta 1. punkta „a” apakšpunktā (ja mikrouzņēmums ir SIA) un 2. pantā noteiktajiem kritērijiem, kā arī šā panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem attiecībā uz nākamo taksācijas periodu.

Pieteikumu var sagatavot vairākos veidos:

  • izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmu, kur jāizvēlas sadaļu „Dokumenti”. Dokuments jāsagatavo no „Veidlapas” un jāizvēlas sadaļa „Mikrouzņēmumu nodokļa dokumenti”. Pieteikums apstiprina Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4. panta ceturtajā daļā norādīto informāciju, t.i., atbilstību Mikrouzņēmumu nodokļu likuma 1. panta 1. punkta „a” apakšpunktā (ja mikrouzņēmums ir SIA) un 2. pantā noteiktajiem kritērijiem, kā arī šā panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem attiecībā uz nākamo taksācijas periodu.
  • visi dibinātāji paraksta brīvā formā sagatavotu iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūta uz Valsts ieņēmumu dienesta oficiālo e-pasta adresi vid@vid.gov.lv
  • brīvā formā sagatavotus dokumentus persona iesniedz VID Klientu apkalpošanas centram.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA