Darbinieku tiesības un pienākumi


Informācija publicēta 24.09.2020.

Darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas Satversme, Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas,  Darba likums un citi normatīvie akti, kā arī darba koplīgums un darba kārtības noteikumi. Darbiniekiem iesaistīties un pārzināt savas tiesības un pienākumus mūsdienās ir ērtāk nekā jebkad agrāk.

CSS Collapse

Rodapé no estilo do site da apple, que usa um truque com checkbox para ter uma solução 100% CSS para mostrar ou recolher um menu. Aqui troquei o checkbox por divs e links.

1. Darba līgums 1. Darba līgums
2. Darba un atpūtas laiks un darba veikšanas vieta 2. Darba un atpūtas laiks un darba veikšanas vieta
3. Nodarbināšana ārpus Latvijas 3. Nodarbināšana ārpus Latvijas
4. Darba samaksa un piemaksas 4. Darba samaksa un piemaksas
5. Sociālā apdrošināšana 5. Sociālā apdrošināšana
6. Droša un nekaitīga darba vide 6. Droša un nekaitīga darba vide
7. Atvaļinājumi 7. Atvaļinājumi
8. Blakus darbs 8. Blakus darbs
9. Arodbiedrības 9. Arodbiedrības
10. Intelektuālā īpašuma aizsardzība 10. Intelektuālā īpašuma aizsardzība
11. Diskriminācijas aizliegums 11. Diskriminācijas aizliegums
12. Psiholoģiskā drošība 12. Psiholoģiskā drošība
13. Trauksmes celšana par pārkāpumiem 13. Trauksmes celšana par pārkāpumiem
14. Svarīgākie darbinieku pienākumi 14. Svarīgākie darbinieku pienākumi
15. Darba attiecību izbeigšana 15. Darba attiecību izbeigšana
16. Noderīgi resursi 16. Noderīgi resursi