Kā kļūt par Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotāju

Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) ir e-pakalpojumu sistēma fiziskām un juridiskām personām, kas nodrošina ērtāku, ātrāku un drošāku atbalsta iesniegumu iesniegšanu un citu pakalpojumu saņemšanu. LAD EPS nodrošina ne tikai LAD, bet arī vairāku citu Zemkopības ministrijas padotības iestāžu e-pakalpojumus, tādējādi klientiem atvieglojot piekļuvi pakalpojumu saņemšanai dažādās iestādēs. Vairāk informācijas par LAD e-pieteikšanās sistēmu šeit.

Kādi ir ieguvumi izmantojot LAD EPS?

 • Zemkopības ministrijas atbildības jomas e-pakalpojumi vienuviet;
 • Lietotājam viegli pārskatāmas formas un vienkārša navigācija;
 • Pieejami papildu skaidrojumi un informatīvi materiāli par sistēmas lietošanu (video instrukcijas, rokasgrāmatas );
 • Informācija par klienta iesniegtajiem pakalpojuma pieteikumiem ir pieejama vienuviet;
 • Iespēja sekot līdzi iesnieguma administrēšanas gaitas virzībai;
 • Nepieciešamo labojumu/papildinājumu veikšana un iesniegšana;
 • Klientam ir iespēja sekot līdzi aktuālajai finanšu informācijai, kā arī aplūkot pārskatus par iepriekšējiem gadiem;
 • Elektroniskā pieteikuma aizpildīšanas posmā sistēma veic pamatpārbaudes, brīdinot lietotāju par pieļautām kļūdām, kas ļauj ātrāk tās novērst;
 • Atkārtoti iesniedzot Vienoto platību maksājumu iesniegumu, tā aizpildīšana klientam ir atvieglota, jo sistēma piedāvā iespēju kopēt iepriekšējā gada iesniegumu, kā arī lauku bloku kartes, arī gadījumos, ja tās ir iepriekš iesniegtas papīra formā.

 LAD EPS lietotāji ir:

 • Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekotāji, kuri piesakās ES platību maksājumiem un degvielas iegādei ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi;
 • Pretendents, kurš iesniedz projekta pieteikumu, lai saņemtu kādu no LAD administrētajiem atbalstiem;
 • Skolas piens/auglis” programmu dalībnieki;
 • Degvielas uzpildes staciju operatori, kuri nodrošina degvielas ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi tirgošanu;
 • Sezonas laukstrādnieku darba devēji;
 • Latvijas nacionālās sertificēšanas shēmas dalībnieki, kuri saņem apliecinājumus par platībās audzētām kultūrām, ja tās tiek izmantotas biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanai- izejvielu audzētāji, izejvielu tirgotāji, izejvielu pārstrādātāji;
 • Citi ZM iestāžu klienti, piemēram, lauksaimniecības dzīvnieku turētāji, lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnikas īpašnieki u.c.

 Kā kļūt par LAD EPS lietotāju?

Par EPS lietotāju var kļūt jebkurš atbalsta pretendents šādos veidos:

1.  Reģistrējoties par LAD klientu, pieeja EPS tiek automātiski piešķirta - tiek izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādītās e-pasta adreses tiek nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju.

2. Jau reģistrēti LAD klienti pieeju EPS var iegūt iesniedzot LAD aizpildītu klienta reģistrācijas veidlapu, atzīmējot izmaiņu veikšanu Klienta datos. Klientam tiks izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādītās e-pasta adreses tiks nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju.

3. Var pilnvarot konsultantu vai citu fizisku personu Klienta vārdā lietot EPS un iesniegt pieteikumus par vienu vai vairākiem EPS pakalpojumiem. Klients (galvenais EPS lietotājs) EPS profilā redz un var sekot visām pilnvaroto EPS lietotāju darbībām. Klientam un pilnvarotai personai abiem jāparaksta veidlapa „Papildus EPS lietotāja veidlapa” un jāiesniedz LAD.

4. Vairāk par to kā kļūt par EPS lietotāju šeit

 

Papildus informācija pieejama LAD mājas lapā www.lad.gov.lv, pa tālruni 67095000 vai sūtot e-pastu uz lad@lad.gov.lv.

Video par LAD EPS pieejama šeit.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA