Kā kļūt par Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotāju

Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) ir e-pakalpojumu sistēma fiziskām un juridiskām personām, kas nodrošina ērtāku, ātrāku un drošāku atbalsta iesniegumu iesniegšanu un citu pakalpojumu saņemšanu. LAD EPS nodrošina ne tikai LAD, bet arī vairāku citu Zemkopības ministrijas padotības iestāžu e-pakalpojumus, tādējādi klientiem atvieglojot piekļuvi pakalpojumu saņemšanai dažādās iestādēs. 

Kādi ir ieguvumi izmantojot LAD EPS?

 • Zemkopības ministrijas atbildības jomas e-pakalpojumi vienuviet;
 • Lietotājam viegli pārskatāmas formas un vienkārša navigācija;
 • Pieejami papildu skaidrojumi un informatīvi materiāli par sistēmas lietošanu (video instrukcijas, rokasgrāmatas );
 • Informācija par klienta iesniegtajiem pakalpojuma pieteikumiem ir pieejama vienuviet;
 • Iespēja sekot līdzi iesnieguma administrēšanas gaitas virzībai;
 • Nepieciešamo labojumu/papildinājumu veikšana un iesniegšana;
 • Klientam ir iespēja sekot līdzi aktuālajai finanšu informācijai, kā arī aplūkot pārskatus par iepriekšējiem gadiem;
 • Elektroniskā pieteikuma aizpildīšanas posmā sistēma veic pamatpārbaudes, brīdinot lietotāju par pieļautām kļūdām, kas ļauj ātrāk tās novērst;
 • Atkārtoti iesniedzot Vienoto platību maksājumu iesniegumu, tā aizpildīšana klientam ir atvieglota, jo sistēma piedāvā iespēju kopēt iepriekšējā gada iesniegumu, kā arī lauku bloku kartes, arī gadījumos, ja tās ir iepriekš iesniegtas papīra formā.

 LAD EPS lietotāji ir:

 • Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekotāji, kuri piesakās ES platību maksājumiem un degvielas iegādei ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi;
 • Pretendents, kurš iesniedz projekta pieteikumu, lai saņemtu kādu no LAD administrētajiem atbalstiem;
 • Skolas piens/auglis” programmu dalībnieki;
 • Degvielas uzpildes staciju operatori, kuri nodrošina degvielas ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi tirgošanu;
 • Sezonas laukstrādnieku darba devēji;
 • Latvijas nacionālās sertificēšanas shēmas dalībnieki, kuri saņem apliecinājumus par platībās audzētām kultūrām, ja tās tiek izmantotas biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanai- izejvielu audzētāji, izejvielu tirgotāji, izejvielu pārstrādātāji;
 • Citi ZM iestāžu klienti, piemēram, lauksaimniecības dzīvnieku turētāji, lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnikas īpašnieki u.c.

 Kā kļūt par LAD EPS lietotāju?

Par LAD EPS lietotāju var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir izpildījusi noteiktās prasības:

 • Reģistrējusies LAD Klientu reģistrā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kā arī ir saņēmusi LAD Klienta reģistrācijas numuru;
 • Sagatavojusi un parakstījusi divus līguma eksemplārus "Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu" un iesniegusi tos klātienē kādā no LAD Klientu apkalpošanas daļām;
 • LAD piedāvā klientiem arī iespēju līgumu nosūtīt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu (saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu), sagatavojot un elektroniski parakstot vienu līguma eksemplāru un nosūtot uz e-pasta adresi lad@lad.gov.lv ;
 • LAD 5 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža reģistrēs EPS lietotāju un nosūtīs uz līgumā minēto e-pasta adresi lietotājvārdu un sākotnējo paroli.
 • Klienta līguma eksemplārs tiks nosūtīts pa pastu uz deklarēto adresi vai uz līgumā norādīto klienta korespondences adresi. Gadījumā, ja līgums tiks parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, klienta līguma eksemplārs tiks nosūtīts uz klienta e-pasta adresi.
 • Pēc reģistrēšanās, klientu ērtībai LAD nodrošina arī iespēju autentificēties EPS, izmantojot internetbankas pieejas kodus, eID karti vai drošu elektronisko parakstu.
 • Kad klients kļuvis par EPS lietotāju, viņš papildus var pilnvarot konsultantu vai citu fizisku personu klienta vārdā lietot EPS un iesniegt pieteikumus par vienu vai vairākiem EPS pakalpojumiem. Galvenais EPS lietotājs EPS profilā var sekot visām citu EPS lietotāju darbībām. Klientam un pilnvarotajai personai abiem ir jāparaksta veidlapa „Papildus EPS lietotāja veidlapa” un jāiesniedz klātienē vai elektroniski LAD.
 • Vairāk informācijas, kā kļūt par LAD klientu, ir pieejama šeit.

 

Papildus informācija pieejama LAD mājas lapā www.lad.gov.lv, pa tālruni 67095000 vai sūtot e-pastu uz lad@lad.gov.lv.

Video par LAD EPS pieejama šeit.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA