• Uzņēmējdarbības uzsākšana

  Uzņēmuma nosaukums un uzņēmējdarbības formas, uzņēmuma reģistrācija t.sk.reģistrācija elektroniski, fizisko personu saimnieciskā darbība, nodokļu jautājumi, kā pieteikties mikrouzņēmuma nodokļu (MUN) maksātāja statusam, kā pieteikties reģistrācijai PVN maksātāju reģistrā, darbinieku pieņemšana darbā, speciālās atļaujas, noderīga informācija un pieejamie e-pakalpojumi uzņēmējiem.

 • Uzņēmējdarbības veikšana

  Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) deklarācija, Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācija un atmaksa, Uzņēmuma gada pārskats, Algas nodokļa grāmatiņa, Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā, cita noderīga informācija un saites.

 • Uzņēmējdarbības pabeigšana

  Komercdarbības reorganizācija, likvidācija, maksātnespējas process, cita noderīga informācija, kas saistīta ar uzņēmējdarbības izbeigšanu.

 • Veselības nozare

  Kā paziņot Veselības inspekcijai par kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi, kā farmācijas jomas uzņēmēji var iesniegt paziņojumu Veselības inspekcijai, kā pieteikties Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai.

 • Pārtikas nozare

  Kā uzsākt darbu pārtikas apritē, kas jādara, ja vēlas no trešajām valstīm ievest pārtiku un tirgot Latvijā, kas jādara, ja uzņēmums vēlas uz trešajām valstīm izvest dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, dzīvus dzīvniekus un nepārtikas produktus.

 • Nevalstiskā organizācija

  Kā nodibināt nevalstisko organizāciju un kārtot ar to saistītās formalitātes elektroniski.

 • Iepirkumi un statistika

  Kā uzņēmējam vislabāk piedalīties valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumos, kur komersantam elektroniski iesniegt statistikas pārskatus.

 • Lauksaimniecība un tūrisms

  Kā kļūt par Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotāju, kā pieteikties lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ES fondu investīciju projektiem, kādas e-iespējas valsts piedāvā lauksaimniekiem, kā meža īpašniekam iesniegt pārskatus par mežsaimniecisko darbību, kā reģistrēties par tūrisma aģentu vai tūrisma operatoru.

 • Attālināta saziņa ar klientu, telpu pielāgošana, atkritumu pārskatu iesniegšana

  Kā iesniegt pārskatus par atkritumu apsaimniekošanu, ūdens resursu lietošanu un gaisa aizsardzību, kā izveidot risinājumu attālinātai saziņai ar klientiem, kā pielāgot telpas par sava uzņēmuma telpām un nokārtot ar to saistītās formalitātes.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA