Kā noskaidrot, kāda informācija par mani ir valsts rīcībā

Dažādi ar mums saistīti dati ikdienā parādās un tiek apstrādāti neskaitāmās valsts un privātās personu datu apstrādes sistēmās – sākot ar Iedzīvotāju reģistru, pašvaldību sistēmām, līdz pat banku sistēmām un sociālajiem tīkliem.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 15.pantu ikvienai personai ir tiesības ne biežāk kā divas reizes gadā iegūt informāciju:

1) kas par viņu savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā

2) par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no datu turētāja ir prasījušas informāciju par personu. Informāciju vari pieprasīt no visiem uzņēmumiem/iestādēm, kur esi reģistrēts kā klients.

Daudzas valsts un pašvaldības iestādes ir izstrādājušas dažādus risinājumus, lai informāciju par sevi Tev būtu iespējams apskatīties elektroniski.

Dažāda informācija par personu valsts un pašvaldību reģistros

 • Mani dati Iedzīvotāju reģistrā – iespēja uzzināt, kādas ziņas par personu, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā;
 • Mani dati pašvaldībā - Rīgas un Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz par personu informāciju, kas uzkrāta tās lietošanā esošajās informācijas sistēmās;
 • Mani dati Biometrijas datu apstrādes sistēmā – iespēja iegūt un pārbaudīt informāciju par lietotāja datiem, kas tiek uzturēti Biometrijas datu apstrādes sistēmā.
 • http://www.lursoft.lv/ (arī http://www.parbaudi.lv) - sadaļā "Mani dati valsts reģistros" iespēja bezmaksas apskatīt par personu uzkrāto informāciju - mani amati, dalības, paraksti, traktortehnika, komercķīlas, ganāmpulki, nederīgie dokumenti, mani dati Uzturlīdzekļu garantiju fondā u.c.
 • https://www.eriga.lv/ - sadaļā "E-pakalpojumi privātpersonām" iespēja izmantot tādus e-pakalpojumus kā Bērnudārza rindas, Mani dati pašvaldībā, Nekustamā īpašuma nodoklis u.c.

Informācija par personas mājdzīvniekiem

Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki - persona var apskatīt informāciju par savā īpašumā reģistrētajiem vai turējumā esošajiem mājas (istabas) dzīvniekiem.

Informācija par personas nekustamo īpašumu un dzīvesvietu

 • Manā īpašumā deklarētās personas - iespēja iegūt informāciju par personas nekustamajiem īpašumiem un iedzīvotājiem, kuri tajos ir deklarējušies;
 • Mani dati kadastrā - iespēja saņemt no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas aktuālos kadastra teksta datus par personas nekustamajiem īpašumiem un būvēm;
 • Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē - iespēja iegūt ziņas par personas īpašumiem un apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli (šobrīd pieejams daļai pašvaldību);
 • http://www.zemesgramata.lv/ - iespēja bezmaksas saņemt informāciju par personas Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un īpašuma elektronisku zemesgrāmatu.
 • https://www.epakalpojumi.lv/ - iespēja bezmaksas saņemt informāciju par nekustamā īpašuma nodokli.

Informācija par personas sociālajām iemaksām, nodokļiem un darba stāžu

Informācija par uzturlīdzekļiem

 • Informācija par uzturlīdzekļu lietas izskatīšanas procesu - lietotājs saņem informāciju par visām Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā reģistrētajām uzturlīdzekļu lietām, kurās lietotājs reģistrēts kā iesniedzējs.
 • Informācija par uzturlīdzekļu parādu - lietotājs saņem informāciju par visām Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā reģistrētajām uzturlīdzekļu lietām, kurās lietotājs reģistrēts kā parādnieks.

Informācija par personas sodiem

Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa – iespēja uzzināt informāciju par saviem, saviem nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošajām personām piemērotajiem administratīvajiem sodiem un veikt to apmaksu.

Informācija par personas šaujamieročiem, atļaujām un licencēm

Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude – iespēja uzzināt par personai reģistrētajiem šaujamieročiem, izsniegtajām licencēm, atļaujām un sertifikātiem, kā arī veikt gāzes ieroča reģistrāciju un pārreģistrāciju.

Informācija par personas transporta līdzekli

https://e.csdd.lv/ - iespēja bezmaksas saņemt informāciju par personas transporta līdzekli, vadītāja apliecības datiem, pārkāpumu uzskaites punktiem, saņemt vienas dienas braukšanas atļauju u.c.

Informācija par personas kredītu

Kredītu reģistrā Latvijas Banka vāc, uzkrāj un glabā ziņas par Kredītu reģistra dalībnieku un ierobežotu Kredītu reģistra dalībnieku klientiem un klientu galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu.

Informācija par uzņēmumu/organizāciju

 • Uzņēmuma reģistra tīmekļa vietnē meklētājā izvēloties iespēju meklēt „Uzņēmumu/Organizāciju” personai ir iespēja ne tikai pārliecināties par citu uzņēmumu reģistrācijas esamību, vēsturiskajiem nosaukumiem, izslēgšanas datumu, bet arī nepieciešamības gadījumā pierādīt sava uzņēmuma esamību.
 • Maksas pakalpojuma „Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem” ietvaros tu vari saņemt Uzņēmumu reģistrā esošo informāciju arī par sevi kā par juridisko personu, fiziskās personas maksātnespējas procesiem, maksātnespējas administratoru, laulāto mantisko attiecību līgumu, komercķīlas līgumu, publiskās un privātās partnerības līgumu.

Atceries izlogoties no sistēmas

Kad esi pabeidzis apskatīt savus datus vai lietot e-pakalpojumus, Izlogojies, Izej no sistēmas, Beidz darbu, lai nākamais cilvēks, kas lietos datoru, nevarētu piekļūt taviem datiem.

Ja attēlotie dati neatbilst patiesībai vai ir kļūdaini

sazinies un informē par to par datiem atbildīgo iestādi.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA