Kā saņemt elektronisku pilnvarojumu apliecinošu dokumentu

Iedomājies situāciju – Tev steidzami jāierodas un jāpārstāv savas intereses citā Latvijas pilsētā, piemēram, attiecīgās pilsētas iestāde informē, ka steidzami jāveic zemes robežu novērtēšanas darbi. Diemžēl Tu pats nevari ierasties, jo tuvākajās dienās darbā ir svarīgas tikšanās, kurās piedalīšanās ir obligāta. Risinājums – pilnvarot attiecīgajā darbībā rīkoties citu personu.

Informācijai

Zvērināts notārs notariālo aktu grāmatas izrakstu (pilnvaras atvasinājumu) var izsniegt gan izdrukas veidā, gan elektroniski.

Pilnvaras izdošana

Pilnvaras izdošanai personai ir jāvēršas pie zvērināta notāra, līdzi ņemot savu pasi un pilnvarnieka datus. Pēc pilnvaras apliecināšanas zvērināts notārs var izdot elektronisku notariālo aktu grāmatas izrakstu (pilnvaras atvasinājumu) un, piemēram, nosūtīt to pilnvaras devējam uz e-pastu vai iekopēt to zibatmiņā.
Elektronisku dokumentu zvērināts notārs apliecina ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu, kas ir pielīdzināms zvērināta notāra pašrocīgam parakstam un zīmoga nospiedumam.
Šādu - elektroniski parakstītu izrakstu, var iesniegt jebkurā Latvijas iestādē, un tam nav nepieciešami vairāki eksemplāri, pietiek ar vienu.

Civillikumā pilnvarojuma noteikumi ietverti astoņpadsmitās nodaļas pirmajā apakšnodaļā.

Pilnvarojuma nosūtīšana

Elektroniskais izraksts elektroniski jānosūta iestādei, kura Tevi lūgusi ierasties, piemēram, nosūtot uz iestādes kontaktpersonas e-pasta adresi. Arī persona, kuru Tu esi pilnvarojis, elektronisko izrakstu var saglabāt datu nesējā un nepieciešamības gadījumā iesniegt.

Elektronisko dokumentu pieņemšana iestādēs 

Tas, ka iestādēm ir pienākums pieņemt elektroniski parakstītus dokumentus, tai skaitā pilnvarojumus, nosaka Elektronisko dokumentu likums.

Zināšanai

Informāciju par zvērinātiem notāriem var atrast Latvijas zvērinātu notāru oficiālajā mājaslapā.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA