Kā pieprasīt bezdarbnieka pabalstu

Cilvēks pēc darba zaudēšanas un bezdarbnieka statusa iegūšanas var pieprasīt bezdarbnieka pabalstu vairākos veidos - uzreiz NVA filiālē, jebkurā VSAA filiālē, pa pastu vai arī elektroniski.

Lai saņemtu pabalstu

Lai cilvēks pēc darba zaudēšanas varētu saņemt valsts sociālās garantijas un atbalstu jauna darba meklējumam, vispirms viņam jādodas uz jebkuru Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāli, jāreģistrējas un jāiegūst bezdarbnieka statuss.

Pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas cilvēks var pieprasīt bezdarbnieka pabalstu:

  • uzreiz klātienē NVA filiālē; 
  • jebkurā VSAA filiālē, personiski ierodoties un uzrādot nepieciešamos dokumentus;
  • nosūtot iesniegumu VSAA pa pastu, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā esošo veidlapu;
  • elektroniski – elektroniska dokumenta formā, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā esošo veidlapu

Ja cilvēks bezdarbnieku pabalstu pieprasa elektroniski

veidlapa ir jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 (17. punkts nosaka, ka iestādei vienas darbdienas laikā uz e-pasta adresi, no kuras e-dokuments nosūtīts, ir jānosūta paziņojums par elektroniskā dokumenta saņemšanu), jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz elektronisko pasta adresi vsaa@vsaa.lv.

Lēmuma pieņemšanas termiņš

Lēmumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu aģentūras nodaļa pieņem pēc visas pabalsta piešķiršanai nepieciešamās informācijas saņemšanas no Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Pabalstu izmaksā

Bezdarbnieka pabalstu, atkarībā no apdrošināšanas stāža, izmaksā ne ilgāk kā deviņus mēnešus gada laikā pēc tā piešķiršanas. Par to, kā aprēķina bezdarbnieka pabalstu, izmaksas ilgumu un apmēru, lasi šeit.

Bezdarbnieka pabalstu var saņemt:

  • ja cilvēks ir reģistrējies NVA un ieguvis bezdarbnieka statusu; ja cilvēka sociālās apdrošināšanas (darba) stāžs nav mazāks par vienu gadu un pirms bezdarbnieka statusa piešķiršanas sociālās apdrošināšanas iemaksas bija veiktas vai bija jāveic ne mazāk kā 9 mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa piešķiršanas dienas; 
  • māte vai cits cilvēks (tēvs, aizbildnis), kurš audzinājis bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņēmis vecāku pabalstu vai bērna kopšanas pabalstu; 
  • personas, kuras saņēma slimības pabalstu; 
  • personas, kuras saņēma atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi; 
  • ja cilvēks ir bijis invalīds vai kopis bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA