• Produktu savstarpējā atzīšana

    Dzīves situācija sniedz informāciju un atbildes jautājumiem par ES Regulas 2019/515 piemērošanu Latvijā, kura paredz produktu savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu.