• Īslaicīga pakalpojumu sniegšana

    Kas un kādās situācijās var sniegt īslaicīgus pakalpojumus Latvijā?, Kā nosaka, ka pakalpojuma sniegšanai ir īslaicīgs raksturs?, Kādos gadījumos īslaicīgu pakalpojumu sniegšana var tikt ierobežota un kādi ierobežojumi nav atļauti?, Kā atzīt savu citā ES valstī iegūtu profesionālo kvalifikāciju Latvijā, lai sniegtu īslaicīgus pakalpojumus?, Vai arī Latvijā reģistrēts pakalpojumu sniedzējs var sniegt īslaicīgus pakalpojumus citā ES dalībvalstī?

  • Kur saņemt palīdzību, ja tiek ierobežotas tiesības kādā no ES dalībvalstu iestādēm (SOLVIT)

    Iedzīvotāju un uzņēmēju tiesisko problēmu risināšana Eiropas Savienībā.