Kur pārbaudīt, vai tūrisma aģents vai tūrisma operators ir oficiāli reģistrēts

Lai izvēlētais ceļojums būtu veiksmīgs un bez nepatīkamiem pārsteigumiem, potenciālajiem ceļotājiem ir iespēja pārliecināties vai izvēlētais tūrisma aģents vai tūrisma operators ir oficiāli reģistrēts, nav pasludināts kā maksātnespējīgs, ir tiesīgs šādus pakalpojumus sniegt un vai tas ir nodrošinājis klientu iemaksātās naudas drošības garantiju.

Potenciālie ceļotāji elektroniski, bez maksas pārliecināties vai izvēlētais komersants, kas sniedz tūrisma aģenta vai tūrisma operatora pakalpojumus, ir reģistrēts, kādu darbības veidu (aģenta, operatora vai abus) tas ir reģistrējis, kā arī vai operators ir nodrošinājis klientu iemaksātās naudas drošības garantiju, var Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē (TATO).

Meklēšanu var veikt, ja ir zināms un aizpildīts vismaz viens no zemāk uzskaitītajiem parametriem:

  • komersanta TATO datubāzes numurs; 
  • komersanta nosaukums (vārds, uzvārds fiziskām personām); 
  • uzņēmuma reģistrācijas numurs (personas kods fiziskām personām);
  • preču zīmes nosaukums.
Ja viens no iepriekšminētajiem aprakstītajiem parametriem ir veiksmīgi atrasts, tad potenciālajam ceļotājam ir iespēja iegūt pilnīgu informāciju par komersanta datiem un pārliecināties:
  • kādu darbības veidu komersants ir reģistrējis (aģenta, operatora vai abu divu)
  • tūrisma operatoriem – informāciju par nodrošināto klientu iemaksātās naudas drošības garantiju (izsniedzēju, termiņu un apdrošinātās summas apjomu);
  • komersanta juridisko un faktisko adresi;
  • dibināšanas gadu;
  • pakalpojumu pārdošanas vietām;
kā arī pārliecināties par komersanta iesnieguma reģistrēšanas datumu datubāzē.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA