Kā elektroniski noskaidrot radinieku personas kodus

Nereti nākas saskarties ar situāciju, kad mums ir nepieciešams zināt kāda no ģimenes locekļa personas kodu, un vai nu to nezinām vai esam piemirsuši, vai arī vienkārši nav pa rokai, kur paskatīties, piemēram, aizpildot veidlapas vai pieprasot pakalpojumus nepieciešams norādīt bērna personas kodu u.c.

Portālā www.latvija.lv ir pieejams bezmaksas informatīvais e-pakalpojums "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā". E-pakalpojums dod iespēju uzzināt, kādas ziņas par personu, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā. Tajā skaitā ir pieejama informācija par bērnu, laulātā un vecāku personas kodiem.

Ja datu apskates laikā ir konstatēts, ka attēlotie dati neatbilst patiesībai vai ir kļūdaini, tad noteikti ir jāsazinās un jāinformē par to atbildīgā iestāde.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA