Vispārējā pamatizglītība

Vispārējā pamatizglītība

Pamatizglītības programmas Latvijā tiek īstenotas no 1.-9.klasei. Pamatizglītības ieguve ir obligāta. Daļējas pamatizglītības programmas īsteno sākumskolas.
Pamatizglītības mērķis ir iespēju radīšana sabiedrības un cilvēka individuālajā dzīvē nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvei, vērtību orientāciju veidošanai. Ar skolu sarakstu Latvijā var iepazīties šeit.
Kādas skolas atrodas tavā pašvaldībā meklē šeit.

Profesiju pasaule

Aicinām Tevi apmeklēt virtuālo profesiju pasauli, lai iepazītos ar uzņēmumiem un tajos strādājošo cilvēku darba aprakstiem. Lasi intervijas ar profesiju pārstāvjiem un uzzini, kur mācīties, lai apgūtu kādu no šīm profesijām. Šeit tev būs iespējams iepazīt konkrētas profesijas un atrast savu sapņu profesiju.

Valodas apguve

Apmeklē sadaļu „mācies un māci latviešu valodu” un pilnveido savas zināšanas Latviešu valodā
Iesakām apmeklēt arī latviešu valodas vārdnīcu E-PUPA.

Biežāk uzdotie jautājumi:

 1. Papildus iespējams gatavoties eksāmeniem, ieskaitēm
  http://www.uzdevumi.lv/vs
 2. Lai attīstītu valodas prasmes, tās ir jāpilnveido, lasot grāmatas. Iesakām apmeklēt latviešu dainu skapi.
  http://www.dainuskapis.lv/
 3. Skolnieka zināšanu līmenis/kādā klasē uzņems?
  Zināšanu līmeni un papildus pasākumu nepieciešamību vērtē konkrētā skola, kurā plānojat turpināt mācības.
 4. Vai tiek piešķirtas brīvpusdienas?
  Brīvpusdienu piešķiršana kārtību nosaka konkrētā pašvaldība.
 5. Ārpusskolas aktivitātes
  Par ārpusskolas aktivitātēm aicinām interesēties konkrētās pašvaldības izglītības iestādē, kurā plānojat turpināt mācības, jaunatnes centros u.c.
 6. Sabiedriskais transports
  Rīgā skolēniem no 1.-9. klasei sabiedriskais transports ir bez maksas. Par sabiedriskā transporta maksas atvieglojumiem citās pašvaldībās aicinām interesēties konkrētajā pašvaldībā
 7. Mācību līdzekļi/skolas formas
  Mācību literatūra (grāmatas), metodiskie materiāli tiek finansēti no valsts/pašvaldības budžeta. Vecāki savus bērnus iespēju robežās nodrošina ar individuālajiem mācību piederumiem - rakstāmpiederumi, krāsas, apģērbs tai skaitā skolas formas, apavi u.c.).