Izglītība pieaugušajiem

Mūžizglītība

Mūžizglītība ir izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām va-jadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība apvieno neformālo mācīšanos ar formālo izglītību, attīsta iedzimtas spējas līdztekus jaunām kompetencēm.
Zināšanas, prasmes un kompetences darbam jānodrošina bezdarbniekiem, darba meklētājiem, darba ņēmējiem, kā arī komercdarbības uzsācējiem, prioritāri darbspējas vecumā.
Par iespējām apgūt jaunas prasmes vai papildināt esošās zināšanas aicinām interesēties savā pašvaldībā.

Bezdarbnieku apmācība

Informācija par NVA piedāvātajiem apmācību pasākumiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kas nodrošina profesionālo prasmju un iemaņu pilnveidošanu un konkurētspējas paaugstināšanu. Vairāk informācijas.

Ārvalstīs iegūta izglītība

Ja vidējās izglītības atestāts/diploms vai profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārvalstīs, izglītības atzīšanai Latvijā kvalifikāciju apliecinošos dokumentus ir nepieciešams iesniegt Akadēmiskās informācijas centrā. Papildus informācija.

Valodas apguve

Latviešu valodas aģentūra ir izveidojusi sadaļu „māci un mācies latviešu valodu”, kur pieaugušie attālināti var apgūt latviešu valodu sākot ar A līmeni.

Mācību materiālus iespējams arī iegādāties.

Iesakām apmeklēt arī latviešu valodas vārdnīcu E-PUPA.

Karjeras konsultācijas

Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā ir atrodamas dažādas karjeras atbalsta programmas. Izvēlies, kāda programma un konsultācijas tevi interesē.

Personām, kurām ir aktuāla piemērotas profesijas un tai atbilstoša darba izvēle, kā arī karjeras plānošana, iesakām apmeklēt NVA un saņemt bezmaksas konsultācijas, sadaļā Karjeras pakalpojumi.

Augstākā izglītība

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību dod tiesības turpināt izglītību augstākās izglītības pakāpē, kur var apgūt akadēmiskās augstākās vai profesionālās augstākās izglītības programmas.
Par akreditētajām augstskolām un koledžām papildus informācija.

Augstākās izglītības iespējas, studiju programmas, stipendijas, kā pieteikties studijām, tālmācība, u.c. svarīgus jautājumus par studijām, norāda katra izglītības iestāde savā mājas lapā.

Informācija par augstākās izglītības sistēmu Latvijā, par studiju iespējām un programmām, iestāšanās prasībām, stipendijām un uzturēšanās atļaujām, kā arī norādes uz citām noderīgām saitēm šeit.

Kultūrizglītība

Jaunieši, kuri izvēlēsies iegūt augstāko izglītību kultūrizglītības jomā, informāciju par augstskolām atradīs šeit.

Mūzikas, dejas, amatniecības un teātra jomā, kas tradicionāli tiek dēvēts par māksliniecisko pašdarbību, pieaugušajiem ir pieejams plašs kultūrizglītības piedāvājums. To īsteno kultūras nami, kultūras centri un citas pašvaldību iestādes, vairāk informācijas meklē savā pašvaldībā.

Karjeras centri

Lielākās Latvijas augstskolas, piemēram, Rīgas Tehniskā Universitāte vai Latvijas Universitāte ir izveidojušas karjeras centrus saviem studentiem un absolventiem, kur iespējams iepazīties ar Prakses iespējām, atrast Darba sludinājumus, sekot līdzi dažādiem Projektiem un izdzīvot veiksmes stāstus. Par karjeras centru un tā piedāvātajiem pakalpojumiem interesējies savā augstskolā.

Biežāk uzdotie jautājumi:

 1. Papildus iespējams gatavoties eksāmeniem, ieskaitēm
  http://www.uzdevumi.lv/vs
 2. Lai attīstītu valodas prasmes, tās ir jāpilnveido, lasot grāmatas. Iesakām apmeklēt latviešu dainu skapi.
  http://www.dainuskapis.lv/
 3. Kā pieteikties studijām augstskolā?
  https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/izglitiba/pieteikties-augstskola
 4. Jautājumi par kredīta iespējām, kredīta dzēšanu
  http://www.sza.gov.lv/
 5. Sabiedriskais transports
  Studentiem sabiedriskajā transportā Rīgā tiek piešķirta 50% atlaide