Īslaicīgu pakalpojumu sniegšana

 

Informācija atjaunota 24.10.2018.

Saskaņā ar ES tiesībās noteikto citas ES dalībvalsts uzņēmumiem ir tiesības īslaicīgi sniegt pakalpojumus, nereģistrējot uzņēmumu vai filiāli Latvijā. Taču par šādu pakalpojumu sniegšanu vairākos gadījumos jāpaziņo atbildīgajai iestādei.

Ja vēlaties sniegt īslaicīgus tūrisma gida pakalpojumus Rīgā, tad jāiesniedz noteikta parauga paziņojumu par īslaicīgu tūrisma pakalpojumu sniegšanu Rīgas Tūrisma attīstības birojā. Vairāk informācijas Rīgas domes 2013. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr. 91 “Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā”.

Ja vēlaties uzsākt īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu pārtikas apritē Latvijā, Pārtikas un veterinārajā dienestā jāiesniedz elektroniski ieskenēts paziņojums, nosūtot to uz dienesta elektronisko pastu. Sīkāka informācija un paziņojuma forma pieejama Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 104 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”.

Ja ES pilsonis ar ES iegūtu profesionālo kvalifikāciju vēlas sniegt īslaicīgus pakalpojumus (ierobežota ilguma, biežuma un apjoma ziņā) citā ES dalībvalstī un šī persona veic pastāvīgu profesionālo darbību savā mītnes valstī, tad jāiesniedz deklarācija Akadēmiskās informācijas centram, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību. Deklarācijas saturu nosaka Ministru kabineta 2009. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 818 “Noteikumi par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”.


Informācija par nodokļiem Latvijā.

Tāpat arī Latvijas uzņēmumiem ir tiesības sniegt īslaicīgus pakalpojumus citās ES dalībvalstīs. Sīkāka informācija atrodama citu dalībvalstu vienotajos kontaktpunktos (to saraksts pieejams EUGO portālā).

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA