Kur apskatīties, vai darba devējs par mani maksā nodokļus

Strādājot komercsektorā, cilvēkam dažbrīd rodas šaubas, vai darba devējs samaksā par viņu visus likumā noteiktos nodokļus – Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un Iedzīvotāju ienākuma nodokli. Sociālo maksājumu dati katram ir svarīgi, jo no tiem atkarīgs pensijas lielums, slimības un citi pabalsti.
Darbinieks var katru mēnesi sekot līdzi darba devēja iemaksām un pārliecināties par to, ka nodokļi par viņu tiek maksāti, izmantojot:
  1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piedāvātos elektronisko pakalpojumus vai 
  2. Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (VID EDS).

Izmantojot VSAA e-pakalpojumus

Gadījumā, ja, pārlūkojot iegūtos datus, tiek konstatētas nepilnības vai kļūdas, informē par konstatētajām neprecizitātēm VSAA. No veiktajām iemaksām ir atkarīgs, kāda nākotnē būs pensija vai pabalsti, ko piešķirs VSAA un, jo ātrāk VSAA saņems informāciju, jo ātrāk tā novērsīs konstatēto neprecizitāti un jo ātrāk cilvēkam tiks sakārtota viņa sociālā situācija, lai saņemtu tādu pensiju vai pabalstu, kas viņam tiešām pienākas.

Izmantojot VID EDS

Darba devējs katru mēnesi pārskaita VID par savu darbinieku divu veidu nodokļus:
  • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devēja un darba ņēmēja iemaksu daļu);
  • iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Kad esi autentificējies VID EDS, kreisajā pusē jāizvēlas „Pārskati” (NMDS).
Jāizvēlas sadaļu Par NM iesniegtās darba devēju aprēķinātās VSAOI un ieturētais IIN taksācijas gada laikā, kur var tiešsaistē pieprasīt pārskatu par darba devēju:
  • aprēķinātām Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; 
  • ieturēto Iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Tādā veidā tu katru mēnesi vari sekot līdzi darba devēja iemaksām un pārliecināties par nodokļu nomaksu.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA