Kur iegūt informāciju par manu nekustamo īpašumu

Arvien aktuālāka ir tēma ir saistīta ar nekustamajiem īpašumiem un to kadastrālajām vērtībām. Kadastrālā vērtība ir pamats nekustamā īpašuma nodokļa, dažādu nodevu (mantojumu vai dāvinājumu formēšanas situācijās) vai zemes nomas maksas aprēķināšanai, to izmanto gan pašvaldības, gan dažādas valsts iestādes, gan arī zemes un būvju īpašnieki savstarpējos darījumos vai strīdus situācijās.

Bezmaksas e-pakalpojumi

"Mani dati kadastrā" portālā www.latvija.lv

Pakalpojuma laikā informācija tiek pārbaudīta Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, un Tev tiek attēlots informatīvs dokuments (*.pdf fails) ar informāciju par Tev piederošiem nekustamajiem īpašumiem un/vai būvēm. Informatīvajā dokumentā atradīsi gan nekustamā īpašuma sastāvu, gan pamatdatus par īpašumu, gan īpašuma un nomas tiesības, gan pašas būves pamatdatus, gan kadastrālās vērtības u.c.

Portālā www.zemesgramata.lv

Pakalpojuma rezultātā Tu iegūsi informāciju par Taviem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un īpašuma elektronisku zemesgrāmatu.

Portālā http://kadastralavertiba.lv/

Valsts zemes dienests ir izveidojis portālu, lai ikvienam interesentam neatkarīgi no priekšzināšanām būtu iespējams gūt priekšstatu par nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību un tās aprēķināšanu.

Portālā www.kadastrs.lv

Gana daudz informācijas Tu vari iegūt portāla publiskajā daļā (ikvienam un bez maksas) – šeit Tu atradīsi informāciju par nekustamajiem īpašumiem (kadastra numurs, nosaukums, kadastrālā vērtība u.c.), to sastāvu (būve, zeme, telpa) un telpiskajiem datiem.

Ja tu redzi, ka attēlotie dati neatbilst patiesībai vai ir kļūdaini

noteikti sazinies ar atbildīgo iestādi un informē par to. Svarīgi, lai Tavi dati būtu pareizi, jo no tā ir atkarīgs, cik liels tiks aprēķināts nodoklis par Tavu nekustamo īpašumu.

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē

Nekustamā īpašuma nodokļus tiešsaistē ir iespējams apmaksāt divos veidos:

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA