Ja vēlaties pārbaudīt vai cita persona, kuras personas kods Jums zināms, ir deklarēta norādītajā adresē, izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē. Šo e-pakalpojumu var izmantot arī uzņēmējs, lai pārliecinātos, ka klients par sevi sniedzis patiesu informāciju.