Kur paziņot, ka dodos ceļojumā ārpus Latvijas

Ikviens cilvēks savā dzīvē ir braucis kādā ceļojumā ārpus Latvijas – tuvākā vai tālākā, garākā vai īsāka. Tomēr pasaulē gadās dažādas stihijas, kas mēdz apgrūtināt atgriešanos mājās, piemēram, plūdi, ugunsgrēki u.tml. Bet vai Tu zināji, ka Latvijā ir izveidots vienots reģistrs, lai valsts zinātu kas un kur ir aizbraucis, un lai šīm personām varētu nodrošināt konsulārās palīdzības sniegšanu ekstremālās situācijās.

Reģistrāciju, ievadot informāciju par sevi, kā arī personu, kurai paziņot nelaimes gadījumā

var veikt izmantojot Ārlietu ministrijas e-pakalpojumu "Elektroniska reģistrēšanās konsulārajā reģistrā".

Reģistrācija ir brīvprātīga un bez maksas. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, ir nepieciešams autentificēties ar portālā www.latvija.lv pieejamo internetbankas autentifikācijas līdzekli, eID vai droša elektroniskā paraksta viedkarti.

Jaunam lietotājam tiek atvērta profila rediģēšanas datu ievades forma, kurā ir jānorāda:

    a. Personas dati (Dzīvesvietas valsts, Adrese, Tālrunis, E-pasts)

    b. Persona, kurai paziņot nelaimes gadījumos (Vārds, Uzvārds, Dzīvesvietas valsts, Adrese, Tālrunis, E-pasts, Piezīmes.)

Pēc tam var veikt ceļojumu reģistrēšanu

Ja izvēlēta darbība "Ceļojuma reģistrēšana" tiek atvērta forma, kurā ir jānorāda:
a. Ceļojums
Valsts, Apdrošināšanas kompānija, No, Līdz.
b. Apmešanās vietas
Apmešanās vieta, Apmešanās vietas adrese, No, Līdz. Pēc datu ievades, jānospiež spiedpoga "Saglabāt ierakstu". Izveidotais ieraksts tiek attēlots sarakstā "Pievienotās Apmešanās vietas".
c. Līdzbraucēji
Vārds, uzvārds, Personas kods, Dzīvesvietas valsts, Adrese, Tālrunis, E-pasts, Piezīmes. Pēc datu ievades, jānospiež spiedpoga "Saglabāt ierakstu". Izveidotais ieraksts tiek attēlots sarakstā "Pievienotās līdzbraucēji".
d. Kontaktpersona ārkārtas situācijām
Vārds, Uzvārds, Dzīvesvietas valsts, Adrese, Tālrunis, E-pasts, Sūtīt ar ceļojumu saistītos brīdinājumus, Piezīmes. Pēc datu ievades, jānospiež spiedpoga "Saglabāt ierakstu". Izveidotais ieraksts tiek attēlots sarakstā "Pievienotās kontaktpersonas".

 

E-pakalpojumu tiek pabeigts ar spiedpogas "Beigt" nospiešanu.

Piezīmes

Informāciju ir jānorāda precīzu, lai gadījumā, ja ir nepieciešama konsulārā palīdzība, Tevi vai Tavu norādīto personu varētu atrast. 

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA