• Uzņēmējdarbības veikšana

    Normatīvajos aktos un citos saistošajos dokumentos noteikta virkne prasību, kas uzņēmējam, veicot saimniecisko darbību, kā arī komercdarbību ir jāievēro un jānodrošina. Informācija par reģistriem, struktūrvienības reģistrāciju, nodokļu jautājumi, iepirkumi, statistika, imports, eksports, finanšu atbalsts un citi jautājumi.

  • Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana

    Eiropas Savienības fondu veidi, līdzfinansējuma saņemšanas iespējas iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, zinātniskajām institūcijām un pētniekiem, lauksaimniekiem, lauku uzņēmējiem un zivsaimniekiem. Eiropas Savienības fondu atbalsta iespēju meklēšanas, projektu pieteikšanas un īstenošanas process.

  • Pārtikas produktu un dzīvnieku imports un eksports

    Sagatavošanās starptautiskai tirdzniecībai, tirdzniecība Eiropas Savienības robežās, eksports uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, imports no trešajām valstīm, muitas procedūras un maksājumi, atbalsta iespējas.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA