• Uzņēmējdarbības veikšana

  Normatīvajos aktos un citos saistošajos dokumentos noteikta virkne prasību, kas uzņēmējam, veicot saimniecisko darbību, kā arī komercdarbību ir jāievēro un jānodrošina. Informācija par reģistriem, struktūrvienības reģistrāciju, nodokļu jautājumi, iepirkumi, statistika, imports, eksports, finanšu atbalsts un citi jautājumi.

 • Darbinieku tiesības un pienākumi

  Darba līgums, darba un atpūtas laiks un darba veikšanas vieta, nodarbināšana ārpus Latvijas, darba samaksa un piemaksas, sociālā apdrošināšana, droša un nekaitīga darba vide, atvaļinājumi, blakus darbs, arodbiedrības, intelektuālā īpašuma aizsardzība, diskriminācijas aizliegums, psiholoģiskā drošība, trauksmes celšana par pārkāpumiem, svarīgākie darbinieku pienākumi, darba attiecību izbeigšana un noderīgi resursi.

 • Tirdzniecība internetā

  Internetveikala izveide, obligātā informācija par tirgotāju, uzņēmējdarbības un struktūrvienības reģistrācija, personīgo mantu tirgošana internetā, tirdzniecības ierobežojumi, aizliegumi un īpašie nosacījumi, pasūtījumu piegāde un apmaksa, patērētāju tiesības, noderīgi resursi.

 • Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana

  Eiropas Savienības fondu veidi, līdzfinansējuma saņemšanas iespējas iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, zinātniskajām institūcijām un pētniekiem, lauksaimniekiem, lauku uzņēmējiem un zivsaimniekiem. Eiropas Savienības fondu atbalsta iespēju meklēšanas, projektu pieteikšanas un īstenošanas process.

 • Pārtikas produktu un dzīvnieku imports un eksports

  Sagatavošanās starptautiskai tirdzniecībai, tirdzniecība Eiropas Savienības robežās, eksports uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, imports no trešajām valstīm, muitas procedūras un maksājumi, atbalsta iespējas.