Kur pārbaudīt veikalā vai tirgū nopērkamās gaļas izcelsmi

Iegādājoties dzīvnieka gaļu kādā tirdzniecības vietā, piemēram, tirgū vai veikalā, ikvienam iedzīvotājam ir iespēja, uzzinot dzīvnieka identifikācijas numuru, elektroniski pārbaudīt gaļas izcelsmi.

Lai pirms pirkuma veikšanas elektroniski pārbaudītu liellopa, aitas vai kazas gaļas izcelsmi, kaušanas datumu un vietu, pirms to iegādāties tirdzniecības vietā (tirgū, ekoveikalā, lielveikalā) jāpalūdz pārdevējam dzīvnieka identifikācijas numurs, kas ir norādīts gaļas pavaddokumentā. Šādas pircēja tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 4. panta 2. punkts
Dzīvnieka identifikācijas numurs tiek piešķirts visiem lauksaimniecības dzīvniekiem 20 dienu laikā no dzimšanas.
Ievadot (piemēram, uzreiz veikalā izmantojot viedtālruni) no gaļas pavaddokumenta iegūto dzīvnieka identifikācijas numuru Lauksaimniecības datu centra mājas lapas sadaļas Pamatdarbības - Dzīvnieku reģistrs - Lauksaimniecības dzīvnieki atspoguļojas informācija par dzīvnieka:

  • sugu
  • vārdu
  • dzimumu
  • šķirni
  • ganāmpulka numuru
  • novietnes (kautuves) numuru
  • dzimšanas datumu
  • izslēgšanas (kaušanas) datumu
  • izslēgšanas iemeslu
Lauksaimniecības dzīvnieki  Lauksaimniecības dzīvnieki 

Izmantojot iegūto novietnes (kautuves) numuru mājaslapas sadaļā Kautuvju saraksts var atrast informāciju par konkrēto kautuvi (Atz.Nr.PVD, Kautuves īpašnieks, Kautuves adrese, Kaujamo dzīvnieku sugas, Darbības apturēšanas datums u.c.)
Izmantojiet šīs savas tiesības un jums retāk būs jāpiedzīvo vilšanās tādēļ, ka nopirktā prece ir nekvalitatīva, bet to apmainīt vai saņemt atpakaļ samaksāto naudu nav iespējams.

Ja sastopies ar nekvalitatīvu preci, vai tev radušās par to pamatotas aizdomas, ziņo to Patērētāju tiesību aizsardzības centram vai Pārtikas veterinārajam dienestam!

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA