Portālā Latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums, kas sniedz iespēju veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu tiešsaistē.

Šeit jūs varat:

• ērti apskatīt aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu;

• veikt maksājumu tiešsaistē;

• pieteikties atgādinājumiem nākamajiem maksājumiem;

• veikt nodokļa apmaksu arī par citas personas īpašumā esošu nekustamo īpašumu (ja Jums ir pieejams personai nosūtītais maksāšanas paziņojums).

Izmantojiet valsts piedāvāto e-pakalpojumu drošai nodokļa apmaksai.

Pakalpojums atrodams https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts  
Uz aktualitāšu sarakstu >