Jaunās VRAA “e-Ziņas” publicē statistikas datus par valsts pārvaldes e-pakalpojumu ieviešanu un to lietošanu. Informē par Vienotās pieteikšanās moduļa integrēšanu valsts iestāžu portālos, Maksājuma moduļa izmantošanu, dokumentu integrācijas vidi un datu apmaiņu starp valsts iestādēm, kā arī ģeotelpisko datu tīmekļa pakalpju darbību.

Elektroniskajā izdevumā publicēts arī e-pakalpojumu popularitātes TOP 15 - pēc to uzsākšanas reižu skaita, maksājumu skaita un maksājumu summas.

Uz aktualitāšu sarakstu >