Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) atgādina, ka izmantojot portālā pieejamo bezmaksas e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana” ir iespējams deklarēt dzīvesvietas adresi Latvijā vai izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs” norādīt uzturēšanās adresi ārvalstīs.


E-pakalpojumā “Mani dati Iedzīvotāju reģistrā” personām ir iespēja pārliecināties, kādas aktuālās ziņas par dzīvesvietas adresi ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā.

Uz aktualitāšu sarakstu >