Jaunās “e-Ziņas” publicē statistikas datus par valsts pārvaldes  e-pakalpojumu, publisko pakalpojumu un dzīves situāciju  skatījumu statistiku un  lietošanu portālā Latvija.lv. Informē par Vienotās pieteikšanās moduļa integrēšanu valsts iestāžu portālos, Maksājuma moduļa izmantošanu, dokumentu integrācijas vidi un datu apmaiņu starp valsts iestādēm, kā arī portālā RAIM.gov.lv pieejamo informāciju un lietotāju skaitu un ģeotelpisko datu tīmekļa pakalpju darbību portālā ĢeoLatvija.lv.

 

Elektroniskajā izdevumā publicēts arī  e-pakalpojumu popularitātes TOP 15  -  pēc to uzsākšanas reižu skaita, maksājumu skaita un maksājumu summas.

Uz aktualitāšu sarakstu >