Lai veicinātu sabiedrības interesi un vēlmi lietot portālu Latvija.lv, Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir izveidojusi izglītojošu materiālu sēriju portāla lietotājiem un pakalpojumu izstrādātājiem. Kā pirmais, publiski pieejamais, ir īsais informatīvais video „Kas ir Latvija.lv?”.

Video apskatāms sociālajos tīklos facebook.com, youtube.com un twitter.com, kā arī Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājas lapā.

 

Informācijai.
Izglītojošo materiālu sērija par Latvija.lv un Viss.gov.lv izstrādāta dažādām auditorijām un ietver pāris desmitu infografiku un prezentāciju, kā arī vēl vienu detalizētāku - vairāk nekā trīs minūšu garu apmācību video.

Portāls „Latvija.lv” darbojas 10 gadus, apvienojot vairāk nekā 2200 valsts un pašvaldību publisko pakalpojumu aprakstus un 350 e-pakalpojumus.
Portālu Latvija.lv uztur Valsts reģionālā attīstības aģentūra.

Uz aktualitāšu sarakstu >