Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka 2013.gada vienpadsmit mēnešos e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.Latvija.lv izmantojuši vairāk kā 389 tūkstoši unikālo lietotāju, bet uzsākto e-pakalpojumu skaits ir pārsniedzis miljonu. 

2013. gadā visvairāk lietotie e-pakalpojumi

 

 E-pakalpojuma nosaukums

 

Lietošanas reižu skaits 

 Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana  154 887
 Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās  149 781
 Mani dati iedzīvotāju reģistrā  126 587
 Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru  88 559
 Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē  69 760
 Valsts fondēto pensiju shēmas (2.līmenis) dalībnieka konta izraksts  58 273
 Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem  51 970
 Manā īpašumā deklarētās personas  48 261
 Mani valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi  38 337
 Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros  22 763
   

 Šobrīd portāls nodrošina pieeju 65 e-pakalpojumiem un satur informāciju par 2112 valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanas iespējām.

Uz aktualitāšu sarakstu >