Valsts un pašvaldību portālā ir izveidota jauna sadaļa „Atgriešanās Latvijā”, jo tautiešiem, kuri plāno atgriezties, ir svarīgi orientēties plašajā informācijas klāstā un nepieciešamajās darbībās ar dažādām Latvijas valsts un pašvaldības iestādēm. Tāpēc, būtiski ir vienkopus atrast aktuālo informāciju par Latvijas valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem, īpaši e-pakalpojumiem.

Sadaļā „Atgriešanās Latvijā” ir iespēja atrast informāciju par dzīves vai uzņēmējdarbības situācijai atbilstošu valsts pakalpojumu un uzzināt nosacījumus pakalpojuma saņemšanai, piemēram, vai pakalpojumu ir iespējams saņemt elektroniski, kā arī uzreiz izmantot portālā pieejamos elektroniskos pakalpojumus. Informācija ir strukturēta blokos atbilstoši tēmām: darbs, izglītība, dzīvesvieta, uzņēmējdarbība, veselība u.t.t. Sadaļa tapusi Ministru kabineta apstiprinātā reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna 2013.-2016.gadam ietvaros, un ietver konkrētus pasākumus un praktisku palīdzību tiem ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas piederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri apsver iespēju atgriezties un strādāt Latvijā, vai arī vēlas dibināt savu uzņēmumu, attīstīt biznesa saiknes ar Latviju, vai no savas mītnes zemes grib uzturēt ciešākas saites ar Latviju. Ar reemigrācijas plānu var iepazīties šeit:  http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4428.

Uz aktualitāšu sarakstu >