Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IC) no šī gada 13.marta pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Šajā laikā izziņas par personas (ne)sodāmību varēs pasūtīt personas tikai par sevi.
Portālā Latvija.lv pasūtītās izziņas par personas (ne)sodāmību tiks sagatavotas ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītas uz personas norādīto e-pastu vai pa pastu uz norādīto adresi.
Jau iepriekš pateicamies par izpratni!

Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

—"Mani dati Kadastrā"

—"Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem"

—"Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana"

—"Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana"

—"Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana"


 

 

Tiek plānoti pārtraukumi

——03.04.2020 no plkst.22:15 līdz 04.04.2020 plkst. 3:00 nebūs pieejami Nacionālā veselības dienesta e-pakalpojumos un VSAA e-pakalpojums "E-iesniegums slimības/maternitātes pabalsta piešķiršanai".