Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa

 • Nosaukums: Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju skatīt informāciju par personai, personas nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošajām personām piemērotajiem administratīvajiem sodiem un veikt to apmaksu.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
 • Īss nosaukums: EP38
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
  1. Persona atrodas aizgādnībā vai aizbildnībā
  2. Personas reģistrācijas Iedzīvotāju Reģistrā pārbaude
  3. Personas nepilngadīgo bērnu saraksts
  4. Personas administratīvo pārkāpumu protokolu saraksts no CSDD reģistra
  5. Personas administratīvo pārkāpumu protokolu saraksts no Sodu reģistra
  6. Personas administratīvo pārkāpumu protokola detalizēta informācija
  7. Administratīvo protokolu saraksts apmaksai
  8. Administratīvo protokolu apmaksa internetbankā
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP38-V1-2
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA