Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem

 • Nosaukums: Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem
 • Īss apraksts: E-pakalpojuma ietvaros persona saņem Uzņēmumu reģistrā esošo informāciju par juridisko personu, fiziskās personas maksātnespējas procesiem, maksātnespējas administratoru, laulāto mantisko attiecību līgumu, komercķīlas līgumu, publiskās un privātās partnerības līgumu. Pie e-pakalpojuma pašreiz ir iespējams autentificēties tikai fiziskām personām. Ja persona ir autentificēta kā juridiska persona, tad e-pakalpojums nebūs pieejams. Izpildot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Uzņēmumu reģistrs
 • Īss nosaukums: EP120
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Pieturpunkti:
  1. Ievadīti dati par pakalpojuma saņemšanu
  2. Informācijas pieprasījums izveidots
  3. Maksājuma veikšana
  4. Pakalpojums apmaksāts
  5. Pieprasījums iesniegts UR
  6. Pieprasījums saņemts UR
  7. Pieprasījums izskatīts (izziņa sagatavota)
  8. Izziņa izsniegta (pieejama)
  9. Izziņas subjekts nav atrasts
  10. Pieprasījumam atbilstoša informācija nav atrasta
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP120-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju