Atļauja paralēli importēto veterināro zāļu izplatīšanai
The selected organisation: Pārtikas un veterinārais dienests
Short description:
Veterināro zāļu paralēlā izplatīšana ir centralizētajā zāļu reģistrācijas procedūrā reģistrēto veterināro zāļu piegāde no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, ja to veic veterināro zāļu vairumtirgotājs, kurš nav šo zāļu ražotājs, reģistrācijas apliecības īpašnieks (turētājs) vai viņa pilnvarots pārstāvis.
Beneficiaries:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maximum duration (days):
30
Process description
Documents and forms
Other information
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Veterināro zāļu vairumtirgotājs par savu nodomu Latvijā izplatīt centralizēti reģistrētās veterinārās zāles paziņo veterināro zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekam, Eiropas Zāļu aģentūrai, veterināro zāļu preču zīmes īpašniekam, Pārtikas un veterinārajam dienestam.
Veterināro zāļu vairumtirgotājs paziņojumu PVD nosūta elektroniski uz e-pastu vzr@pvd.gov.lv, kā arī iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai.

Arī iesniegumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt, izmantojot e-pastu.
Hipersaite
Payments: View payments
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Phone number: 67095271
Fax: 67322727
Other contact details:
Working time
E-pasts pvd@pvd.gov.lv
Pasts PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Phone number: 67095230
Fax: 67322727
Other contact details:
Working time
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
PVD izskata iesniegumu.
Payments: View payments
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Payments: View payments
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Phone number: 67095271
Fax: 67322727
Other contact details:
Working time
E-pasts pvd@pvd.gov.lv
Pasts PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Phone number: 67095230
Fax: 67322727
Other contact details:
Working time