Atļauja paralēli importēto veterināro zāļu izplatīšanai
The selected organisation: Pārtikas un veterinārais dienests
Short description:
Veterināro zāļu paralēlā izplatīšana ir centralizētajā zāļu reģistrācijas procedūrā reģistrēto veterināro zāļu piegāde no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, ja to veic veterināro zāļu vairumtirgotājs, kurš nav šo zāļu ražotājs, reģistrācijas apliecības īpašnieks (turētājs) vai viņa pilnvarots pārstāvis.
Beneficiaries:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maximum duration (days):
30
Process description
Documents and forms
Other information
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Cenrādis
It is necessary to service step:
1
PVD rekvizīti maksājumu veikšanai
It is necessary to service step:
1
REĢISTRS - izsniegtās izplatīšanas atļaujas atlikušo veterināro zāļu krājumu realizācijai
It is necessary to service step:
3
Vairāk par veterināro zāļu izplatīšanu
It is necessary to service step:
3