Atļauja paralēli importēto veterināro zāļu izplatīšanai
The selected organisation: Pārtikas un veterinārais dienests
Short description:
Veterināro zāļu paralēlā izplatīšana ir centralizētajā zāļu reģistrācijas procedūrā reģistrēto veterināro zāļu piegāde no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, ja to veic veterināro zāļu vairumtirgotājs, kurš nav šo zāļu ražotājs, reģistrācijas apliecības īpašnieks (turētājs) vai viņa pilnvarots pārstāvis.
Beneficiaries:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maximum duration (days):
30
Process description
Documents and forms
Other information
Appeal possibilities (administrative procedure)
Zemkopības ministrijai.
Reminder
Kārtību, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem skatīt zemāk.
Warning
Latvijā atļauts izplatīt LR reģistrētas un Latvijas veterināro zāļu reģistrā iekļautas zāles, izņemot, ja izsniegta veterināro zāļu izplatīšanas atļauja veterinārajām zālēm, kas nav reģistrētas LR.
Laws and regulations
Service classification
Service function:
Nav norādīta
Service task:
Nav norādīts
Inquire about the service (contact information)
Pārtikas un veterinārais dienests
Contact information: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
E-pasts: pvd@pvd.gov.lv
Tīmekļvietne: www.pvd.gov.lv
PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/
PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/rekviziti?nid=2090#jump
Information about service restored: 2019.11.21.