Translated using machine translation service Hugo.lv
Statement regarding the herd from Herd Register
The selected organisation: Lauksaimniecības datu centrs
Short description:
Every natural and legal persons, which is registered in herd Agricultural Data Centre at specific request shall be produced in a statement of the herd of a specified date.
Beneficiaries:
Individual, Private law legal persons
A livestock owner or his plenipotentiary person
Maximum duration (days):
14
Duration:
Upon request and payment is made a statement
Process description
Documents and forms
Payments
Other information
Payment for  service step: Service requests
Payment for  service step: Service requests
Laws and regulations:
Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Reliefs:
Nav
Payment:
Prepayment differently (bank online, Latvian Post)
Explanatory notes:
Tikai pēc maksājuma saņemšas iestādes kontā, izgatavo Izziņu par ganāmpulku. Ja izziņu par ganāmpulku pieprasa ZM EPS sistēmā, sistēmas lietotājam elektroniski tiks nosūtīts rēķins.
Required Name of the position The unit of measure The unit price included VAT
Izziņu sagatavošana
Izziņa no datubāzes par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistru (14 dienu laikā) Gabali 4,98 EUR
Izziņa no datubāzes steidzami (divu darbdienu laikā) Gabali 21,34 EUR
Izdruka par dzīvnieku aprēķināto asinību, dzīvnieku sarakstu ganāmpulkā vai novietnē, piena kvalitātes rādītājiem, apsēklošanas ziņojumu atlase Gabali 4,27 EUR
Izziņa, kas sagatavota individuāli pēc personas pieprasījuma (14 dienu laikā) Gabali 14,23 EUR
Service Price Lists
Service Price Lists
Iestādes pakalpojumu cenrādis