Translated using machine translation service Hugo.lv
Statements regarding the actual land (excise duty) issue
The selected organisation: Zilupes novada pašvaldība
Short description:
Both natural and legal persons are entitled to receive the necessary investigations.
Beneficiaries:
Any person
Duration:
Within one month.
Process description
Payments
Other information
Payment for  service step: Payment
Payment for  service step: Payment
Laws and regulations:
Ministru Kabineta 12.05.2010 noteikumi Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību"
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, mazumtirdzniecība izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos un tirdzniecības organizēšana tirgū
Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2010 "Nodeva par Zilupes novada pašvaldības domes un pagasta pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām kopijām"
Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā
Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā"
Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās
Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.13 "Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās"
Dzīvesvietas deklarēšanas likums
Payment:
Presence (POS) payment card, On the spot, with cash
Service Price Lists
Service Price Lists
Zilupes domes cenrādis