Pricelist:
Zilupes domes cenrādis
Organization:
Zilupes novada pašvaldība
Nr. Name of the position The unit of measure Price excluding VAT VAT Price with VAT
1. tirdzniecības atļaujas
1.1. Atļauja izbraukuma tirdzniecībai vienam gadam Gabali 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
1.2. Tirdzniecības atļauja vienai dienai tirgojot pašu ražoto un pašu audzēto lauksaimniecības produkciju Gabali 1,00 EUR 0,00 EUR 1,00 EUR
1.3. Tirdzniecības atļauja vienai dienai tirgojot pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus Gabali 2,50 EUR 0,00 EUR 2,50 EUR
1.4. Tirdzniecības atļauja vienai dienai rūpnieciski ražoto nepārtikas preču tirdzniecībai Gabali 4,00 EUR 0,00 EUR 4,00 EUR
1.5. Tirdzniecības atļauja vienai dienai mājsaimniecības pašu izgatavoto mākslas priekšmetu tirgošanai Gabali 1,50 EUR 0,00 EUR 1,50 EUR
1.6. Tirdzniecības atļauja vienai dienai masu pasākumu laikā tirgojot pārtikas preces, bezalk. dzērienus Gabali 7,00 EUR 0,00 EUR 7,00 EUR
1.7. Tirdzniecības atļauja vienai dienai masu pasākumu laikā rūpnieciski ražotu nepārtikas preču tirgošan Gabali 7,00 EUR 0,00 EUR 7,00 EUR
1.8. Tirdzniecības atļauja vienai dienai masu pasākumu laikā pašu ražotu lauks. preču tirgošanai Gabali 3,00 EUR 0,00 EUR 3,00 EUR
1.9. Tirdzniecības atļauja vienai dienai masu pasākumu laikā tirgojot mājsaimniecības preces Gabali 4,00 EUR 0,00 EUR 4,00 EUR
1.10. Atļauja tirgot vienai dienai lauku teritorijā pārtikas preces, bezalk. dzērieni Gabali 3,00 EUR 0,00 EUR 3,00 EUR
1.11. Atļauja tirgot vienai dienai lauku teritorijā rūpnieciski ražotas nepārtikas preces Gabali 3,00 EUR 0,00 EUR 3,00 EUR
1.12. Atļauja tirgot vienai dienai lauku teritorijā pašu ražotas lauksaimniecības preces, ziedus, senes Gabali 1,00 EUR 0,00 EUR 1,00 EUR
1.13. Atļauja tirgot vienai dienai lauku teritorijā mājamatniecības preces Gabali 1,00 EUR 0,00 EUR 1,00 EUR
1.14. Atļauja tirgot vienam mēnesim publiskās vietās pašu ražotas lauks., mājamatniecības preces Gabali 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
1.15. Atļauja tirgot vienam mēnesim publiskās vietās lopbarības produkciju Gabali 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR
2. dažādas izziņas
2.1. Izziņa par faktiski izmantojamo zemi (akcīzes nodokļa atmaksai) Gabali 1,42 EUR 0,00 EUR 1,42 EUR
2.2. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību Gabali 2,85 EUR 0,00 EUR 2,85 EUR
2.3. Atkārtota izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību pārdodot zemi līdz 10 ha Gabali 14,23 EUR 0,00 EUR 14,23 EUR
2.4. Atkārtota izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību pārdodot zemi virs 10 ha Gabali 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
2.5. Izziņa par vienu un to pašu nekustāmo īpašumu nemainoties īpašniekam viena gada laikā Gabali 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
2.6. Izziņa par darba attiecībām un darba algu Gabali 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
2.7. izziņa par zemes lietošanas mērķiem, nosaukumu un apgrūtinājumu Gabali 14,23 EUR 0,00 EUR 14,23 EUR
2.8. Izziņa par zemes iegūšanu īpašumā Gabali 1,42 EUR 0,00 EUR 1,42 EUR
2.9. Izziņa par faktiskajā lietošanā esošo zemi (iesniegšanai VZD) Gabali 1,42 EUR 0,00 EUR 1,42 EUR
2.10. Izziņa par mirušo apbedījuma vietu Gabali 4,27 EUR 0,00 EUR 4,27 EUR
2.11. Izziņa par ēku piederību/neesamību dabā Gabali 14,23 EUR 0,00 EUR 14,23 EUR
2.12. Izziņa par deklarēto dzīvesvietu Gabali 2,50 EUR 0,00 EUR 2,50 EUR
2.13. Raksturojumi, rekomendācijas fiziskām personām Gabali 4,27 EUR 0,00 EUR 4,27 EUR
2.14. Raksturojumi, rekomendācijas juridiskām personām Gabali 71,14 EUR 0,00 EUR 71,14 EUR
3. Lēmumi
3.1. Izraksti no domes sēžu protokoliem, ja tiek pieprasīti atkārtoti Gabali 4,27 EUR 0,00 EUR 4,27 EUR
4. citi pašvaldības dokumenti
4.1. Citi pašvaldības izstrādātie dokumenti un to apliecinātas kopijas Gabali 2,85 EUR 0,00 EUR 2,85 EUR
4.2. dzīvesvietas deklarēšana
4.2.1. dzīvesvietas deklarēšana Gabali 4,27 EUR 0,00 EUR 4,27 EUR
5. Atļauja pasākumu sarīkošanai
5.1. nodeva par izklaidējoša rakstusa pasākumu sarīkošanai publiskās vietās Gabali 7,11 EUR 0,00 EUR 7,11 EUR
6. nodeva par reklāmas matirālu izvietošanu
6.1. Reklāmas izvietošanas atļauja Gabali 3,00 EUR 0,00 EUR 3,00 EUR
Laws and regulations