Translated using machine translation service Hugo.lv
Initial registration of the educational establishment of tractor engineering drivers
The selected organisation: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Short description:
The service shall ensure the supervision of the training process of educational institutions and merchants, by ensuring the supervision of the process of certification of the qualifications of specialists, by ensuring the training of tractor engineering managers in conformity with the requirements of regulatory enactments and the certification of training forces in the Republic of Latvia, which shall be administered BY VTUA as one of the specified State functions.
Only a training institution or merchant registered in the State Information System may carry out the training of driver drivers of tractor engineering. VTUA shall issue a training permit, an educational institution or a merchant who wishes to carry out the training of driver drivers of tractor engineering.
Beneficiaries:
Any person, Private law legal persons
Educational establishments and economic operators. Practical training instructors for the training of driver training (Natural or legal persons or persons authorised by them.)
Duration:
Within a maximum period of time but not exceeding one month
Process description
Payments
Other information
Payment for  service step: Service requests
Payment for  service step: Service requests
Laws and regulations:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Payment:
Presence (POS) payment card, Prepayment differently (bank online, Latvian Post)
Explanatory notes:
Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu vai izsniegto kases aparāta čeku norādītajos apmaksas termiņos. Rēķinā norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija. Pakalpojuma gala cenu veido vairāku ar valsts funkcijas nodrošināšanu saistīto pakalpojuma veidu cenu summa.
Required Name of the position The unit of measure The unit price included VAT
Mācību karte izglītības iestādēm un komersantiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību Atļauja EUR
Atkārtota mācību kartes izsniegšana izglītības iestādēm un komersantiem (karte bojāta vai nozaudēta, mainīts nosaukums vai adrese) Atļauja EUR
Mācību grupas reģistrācija izglītības iestādēm un komersantiem, kas nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību Grupa EUR
Traktortehnikas vadītāju mācību grupas atkārtota pārbaude Grupa EUR
Traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes nodrošinājuma pārbaude Pārbaude EUR
Traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes nodrošinājuma maiņa Izmaiņa EUR
Atkārtota traktortehnikas tirdzniecības vietas apliecības noformēšana un izsniegšana vai mācību atļaujas nomaiņa pret mācību karti Apliecība EUR
Transporta nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Kilometrs EUR
Norēķinu nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Pakalpojums EUR
Service Price Lists
Service Price Lists
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis