Translated using machine translation service Hugo.lv
Issue, exchange or renewal of a practical training instructor certificate for driver training
The selected organisation: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Short description:
The service shall ensure the supervision of the training process of educational institutions and merchants, by ensuring the supervision of the process of certification of the qualifications of specialists, by ensuring the training of tractor engineering managers in conformity with the requirements of regulatory enactments and the certification of training forces in the Republic of Latvia, which shall be administered BY VTUA as one of the specified State functions.
The qualification of training professionals is a process where THE VTUA provides the training and examination of individuals, after which a practical training instructor certificate for the training of tractor drivers shall be issued. VTUA shall issue a training permit, an educational institution or a merchant who wishes to carry out the training of driver drivers of tractor engineering.
Beneficiaries:
Individual
Practical training instructors for the training of driver training (Natural or legal persons or persons authorised by them.)
Duration:
Within a maximum period of time but not exceeding one month
Process description
Payments
Other information
Payment for  service step: Service requests
Payment for  service step: Service requests
Laws and regulations:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Payment:
Presence (POS) payment card, Prepayment differently (bank online, Latvian Post)
Explanatory notes:
Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu vai izsniegto kases aparāta čeku norādītajos apmaksas termiņos. Rēķinā norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija. Pakalpojuma gala cenu veido vairāku ar valsts funkcijas nodrošināšanu saistīto pakalpojuma veidu cenu summa.
Required Name of the position The unit of measure The unit price included VAT
Traktortehnikas vadītāju teorētiskais kvalifikācijas eksāmens Persona EUR
Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktoru apmācība Persona EUR
Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktoru atestācija Persona EUR
Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktora apliecības izsniegšana Apliecība EUR
Atkārtota traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktora apliecības izsniegšana Apliecība EUR
Transporta nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Kilometrs EUR
Norēķinu nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Pakalpojums EUR
Service Price Lists
Service Price Lists
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis