Translated using machine translation service Hugo.lv
Registration of tractor-type equipment or its trailer
The selected organisation: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Short description:
The registration of a tractor-type or its trailer shall be carried out in cases where a person (natural or legal) acquires a used tractor-type or its trailer registered abroad, or a previously unoperated, new tractor-type or its trailer. Prior to the registration of the technical data of the owner's data, tractor equipment or its trailer in the national information system “Trick-technical and driver information system”, officials of the institution shall ensure the assessment of the registration documents and the comparison of technical data. In the case of compliance with the data specified in the documents and in nature, the official of the authority shall take a decision regarding registration of the tractor-type equipment or its trailer by registering the owner's data, technical data of the tractor-type or its trailer in the national information system, by issuing to the owner or his authorised person a tractor-type certificate or its trailer and a national registration number mark.
Beneficiaries:
Any person
Natural or legal persons or persons authorised by them.
Duration:
During the month
Process description
Documents and forms
Payments
Other information
Payment for  service step: Service requests
Payment for  service step: Service requests
Laws and regulations:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Payment:
Presence (POS) payment card, Prepayment differently (bank online, Latvian Post)
Explanatory notes:
Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu vai izsniegto kases aparāta čeku norādītajos apmaksas termiņos. Rēķinā norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija. Pakalpojuma gala cenu veido vairāku ar valsts funkcijas nodrošināšanu saistīto pakalpojuma veidu cenu summa.
Service Price Lists
Service Price Lists
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis